Corrientes 高连地斯省

面积 88199平方公里

人口 921933

注册选民 560428(占全国2.44%)

省会 高连地斯市(人口257766)

资源与工业 农业(出产柑橘、稻米、烟草、蔬菜、棉花、MATE茶、茶叶),畜牧业(1999年牛存栏数为352万头,羊103万只),林业,矿业(出产玄武岩、沙子 、金砂)

主要出口产品 谷物,木材,水果,牲畜。国民生产总值占全国比重的0.70%

地形与气候

平原。IBERA湿地占全省面积的1/3,是该省的著名自然景观。东北部副热带气候湿润, 巴拉那河区副热带干燥,南部副温带气候。最高温度35℃,最低温度6℃。旅游景点 巴拉那和乌拉圭河边的小岛和城镇(钓鱼、水上运动),IBERA湿地(拍照、狩猎),下培述(圣马丁出生地),圣洛斯市(耶稣遗址),依达地市(宗教节),钓鱼等各种活动常年举行。